Multidirektionella språktjänster

Välkommen! Bienvenue!

Du har kommit till Beatrice Nordins företag, Nordin ord.


Denna sida är under uppbyggnad.

Jag har många uppdrag just nu, men så snart arbetstrycket gått ner kommer du att kunna läsa mer om mitt språkföretag, om översättning, om tolkning och om mina kvalifikationer.


Som översättare och tolk jobbar jag med följande språkkombinationer:


svenska -> franska

franska -> svenska

tyska -> svenska

engelska -> svenska

tyska -> franska

engelska -> franska

 

Jag är baserad i Luleå i Norrbotten. Mina specialområden är bl.a. ekonomi, offentlig sektor, regional utveckling, bistånd, rymdverksamhet, besöksnäring, kultur, mänskliga rättigheter och företagsutveckling. Jag översätter riktlinjer, policydokument, korrespondens, projektdokumentation, artiklar, broschyrer och andra typer av handlingar som mina kunder behöver i sin verksamhet. Jag ägnar mig också åt skönlitterära översättningar. Till mina uppdragsgivare räknas biståndsorganisationer, universitet, internationella organisationer, företag, kommuner och bokförlag.


Min ambition är att vara professionell och personlig i min gärning.


Tolkning och översättning är två mycket olika yrken, även om båda berör språk och kommunikation.


Översättning  är en skriftlig verksamhet.

Tolkning  sker muntligt.


Gemensamt för dem är att de kräver en utmärkt hantering av språk. Som Fil. mag i moderna språk och talare av två modersmål, med många levnadsår och högskolestudier i flera europeiska länder, vågar jag påstå att jag kan en hel del om de språk jag arbetar med. Tycker vissa att språk är svårt? Jag tycker det är lätt, och dessutom roligt, och vill därför ställa min kompetens till förfogande.