Om mig:

Tolk och översättare i Luleå, Norrbotten

Franska-svenska-tyska-engelska


Jag heter Beatrice Nordin och är verksam i Luleå. Norrbotten uppfattas ofta som en perifer region, men det är här jag tycker att allt spännande händer!


Samhället här tycker jag är fascinerande och dynamiskt och jag är stolt att få vara en del av det. Det är t.ex. i Kiruna som en stad med all dess infrastruktur flyttas, som tonvis med järnmalm bryts bland 40 mil underjordiska bilvägar, som raketer skjuts upp i rymden, som ett ishotell årligen byggs upp för att sedan till våren smälta tillbaka in i älven. Det är på norrbottnisk nivå som det viktiga samarbetet i Arktis och Barents pågår, en fredlig och framåtsyftande utveckling av relationerna med Ryssland och de nordiska länderna.


Efter att ha arbetet inom dessa områden i ca 10 år, både lokalt i Kiruna och Luleå samt över hela länet, bestämde jag mig för att kombinera dessa erfarenheter med min passion för språk. Jag blev alltså översättare och tolk.


En översättare måste vara noggrann och fokusera på detaljer. Det trivs jag med. Men ibland behöver jag också hämta energi från andra människor. Därför passar tolkens tillvaro mig utmärkt. Under tolkning måste jag reagera snabbt, läsa av ansiktsuttryck och tonfall och ta hänsyn till den kommunikation som människor försöker etablera med varandra för stunden. Man deltar i kommunikationen på djupet.


Att vara egen företagare innebär chansen att få arbeta nära andra människor, och även att tydligt få bidra till vårt samhälle. Därför har jag en hållbarhetspolicy som du kan läsa här.


På fritiden händer det att jag förkovrar mig i finsk grammatik, rysk litteratur och franska medier. Det är en myt att det finns ”språkgenier”: att lära sig språk handlar om nyfikenhet och arbetslust. Vår jord har mycket spännande att erbjuda, och språken är ett medel som sporrar mig för att alltid lära mig mer.