Att översätta är ett skriftligt arbete och kräver noggrannhet. Frukten av översättarens arbete hamnar ju på pränt och ska sedan läsas av många andra. Därför får ingenting lämnas åt slumpen. För att göra ett bra jobb måste översättaren behärska två aspekter:


språk och fackkunskaper.

 

  • Språk:

Språk är både mitt yrke och min hobby. Jag älskar lösa grammatiska problem, formulera meningar på ett stringent sätt, leta upp en precis vokabulär.

Språken jag arbetar med är svenska, franska, tyska och engelska.


Det är ovanligt med översättare som har två s.k. målspråk, språk som de översätter till. Men det har jag, eftersom jag har två modersmål: franska och svenska. Ett målspråk måste man behärska perfekt, man ska kunna böja verben korrekt, stava, uttrycka sig ledigt och läsvänligt. Genom uppväxt, utbildning och arbetsliv i Sverige, Frankrike och Schweiz känner jag mig trygg med att skriva både på svenska och franska.


Mina källspråk, alltså de som jag översätter från, är franska, svenska, tyska och engelska. De bör man förstå mycket väl och uppfatta nyanserna i vad som uttrycks, men kraven är mindre höga än för ett målspråk eftersom översättaren inte ska producera något på källspråket.


Det är inte bara språken, utan även de aktuella samhällena och kulturerna som jag har god kännedom av. Min skolgång i Frankrike avslutades med den sällsynta utmärkelsen Mention Bien på studentexamen; därefter studerade jag i Uppsala, i Paris samt vid universiteten i Genève och Bern i Schweiz, både på tyska och franska. Jag har en fil.mag. i moderna språk från Uppsala universitet. Min utbildning har kompletterats vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning. Även ryska är ett språk jag talar, efter värnpliktsutbildning vid Försvarets tolkskola och språkkurser i Ryssland, men ryska är (än så länge?) inget språk jag jobbar med som översättare.


Jag jobbar ständigt med att underhålla mina språk genom regelbundna kontakter med områdena där de talas och skrivs. Med andra ord: jag språkbadar så mycket jag kan!
  • Fackkunskaper

Det räcker inte att kunna språk för att översätta. En översättare ska också snabbt kunna förstå sina uppdragsgivares ärenden.


Under ca 10 år har jag jobbat som projektledare, utredare och internationell projektkoordinator inom olika fält: ekonomi, regional näringslivsutveckling, rymdverksamhet och rymdforskning, besöksnäring, minoritetspolitik, mänskliga rättigheter, miljöfrågor, stadsplanering, kyrkligt samarbete. I mitt arbete har jag många gånger själv skrivit minnesanteckningar, projektdokument, ansökningshandlingar, utredningar. Jag känner till den verkligheten inifrån.


Men inte ens arbetslivserfarenhet och språk räcker: som översättare vet jag att jag måste söka upp aktuellt språkbruk inom olika områden, hitta den korrekta terminologin, använda rätta källor och relevanta referenstexter. Jag kan inte alla ord, men jag vet var jag ska leta upp dem.


Jag är noggrann och chansar aldrig. Därför brukar jag ofta stämma av i olika frågor med mina uppdragsgivare under arbetets gång, för att försäkra mig om vad de vill kommunicera. För mig är det viktigt att mina kunder ska kunna använda mina översättningar med samma trovärdighet som om de själva hade skrivit dem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.