Miljö- och hållbarhetspolicy

 

Vision

Företagets möjligheter att utvecklas och skapa värde ska inte hindra andra levande varelser att leva och frodas, vare sig ekosystemen, andra människor eller jorden. Företaget ska ses som en del i ett brett sammanhang, där allt levande hör ihop och har lika stort existensberättigande.

Att driva företag ska för oss innebära att stå upp för kostnaderna för social hållbarhet och miljöskydd. Dessa värden ska återspeglas som kostnader i företagets verksamhet. Kostnaderna behöver inte nödvändigtvis belasta kunderna, utan kan lika gärna tas från överskottet (dvs lönen).

Denna policy ska uppdateras regelbundet för att anpassa sig efter rådande förhållanden.

 

Kontorsmaterial

 • Elektronik: elektronikskrot ska hållas nere till ett minimum. Reservdelar ska i möjligaste mån bytas ut innan nya apparater köps in (t.ex. batterier, laddare). En hög kvalitet är att föredra för att öka livslängden på varorna.

 • Elförbrukning: inga apparater lämnas i standbyläge (i Sverige kunde en kärnkraftsreaktor avvecklas om inga apparater stod i standbyläge). Användning av el ska alltid avvägas mot nyttan. Solel från de egna solcellerna ska i första hand användas för att ladda apparater.

 • Papper och kartong ska användas istället för plast i mappar och fickor.

 • Pennorna ska vara påfyllnadsbara.

 • Pärmar och annat material köps begagnat i möjligaste mån.

 • Utskrifter ska bara göras om det är nödvändigt. Kort information som t.ex. bokningsnummer skrivs istället ner i t.ex. kalendern. Utskrifter ska alltid vara tvåsidiga, och, om det är läsbart, med två sidor per ark. För att krympa textmängden kan typsnittsstorlek och marginaler ändras före utskrift. Svartvitt är regel.

 

Resor

 • Vid inrikesresor gäller tåg, både nattåg och dagtåg.

 • Restider ska förläggas på ett sådant sätt att de tillåter drägliga och sunda villkor så att uppdragen kan utföras på ett tillfredsställande sätt.

 • Vid konferenser tas endast det material som kommer användas i framtiden hem (visitkort, lämpliga broschyrer, kursmaterial). Inget slentrianmässigt plockande. Namnbrickan återlämnas. Inga engångspennor används. Inga halvtomma anteckningsblock kastas.

 • Vegetarisk mat väljs.

 • Under resande ska stillasittande brytas av med motion (promenader, löprunda, yoga, simning mm), vilket samtidigt ger möjlighet att upptäcka orten och trivas på den.

 

Arbetsmiljö, arbetstider

 • Offertförfrågningar besvaras så snabbt som möjligt för att inte hindra kundernas verksamheter och för att undvika stress hos dem. Mänsklig kommunikation är viktig att respektera.

 • Tidsramar och deadlines sätts med hänsyn till rimliga arbetsvillkor för att motverka stress och osunda arbetstider.

 • Stillasittande avbryts var 30e-45e minut med rörelse, som t.ex. ett par yogaövningar, lätt promenad eller stående arbete.

 • Vid tolkning ska hörseln och rösten skyddas. Utrustningen ska vara lämplig. Tolken ansvarar för att kontrollera att volymen i hörlurarna inte är för hög. Goda ventileringsförhållanden och vatten ska vara stöd för rösten.

 

Kontakter utåt

 • Vid anlitande av en leverantör ska det efterfrågas om denna har en miljö- eller hållbarhetspolicy. Leverantörer ska få kännedom om att denna faktor ger dem företräde vid inköp.

 • För att undvika otydligheter, som orsakar stress, ska telefonkontakt i vissa fall föredras före skriven kommunikation.

 

Arbeta både för sig själv och för andra

 • I den mån det är möjligt tas uppdrag som tolk i offentlig sektor (kontakttolkning och telefontolkning). Uppdragen har en låg ersättningsnivå, men värdet ligger i att ställa upp så att andra människor får tillgång till en utbildad tolk. Det gynnar deras förutsättningar till att få en rättvis behandling av våra myndigheter.
 • En viss andel av lönen ska ges åt välgörenhet varje månad. Beroende på företagets aktivitetsnivå ska avsättningarna vara mellan 3 och 10 % av löneuttaget (för varje 10 000 kr som faktureras innebär det mellan 150 och 500 kronor). Det handlar inte om att ha råd eller inte, utan om att anpassa utgifterna efter pengarna som finns. Såsom en del i ett stort sammanhang arbetar och finns jag både för mig själv och för andra.